• 1

CURS D'ESGRIMA ESCOLAR

Curs dirigit a professors d'educació física. Permet als seus assitents desenvolupar sessions d'iniciació a l'esgrima a les classes d'eduació física o extraescolars.

Amb aquest curs podreu desenvolupar sessions d'iniciació d'esgrima a les vostres classes d'educació física o als vostres centres.

Aquest curs té una durada de 20 hores, de les quals 16 són presencials i 4 a distància.

Objectius

  • Justificar la inclusió de l’esgrima dins del currículum d’educació física.
  • Adquirir els coneixements bàsics dels elements tècnics, tàctics i reglamentaris específics de l’esgrima adaptats a l’entorn escolar.
  • Proporcionar les pautes metodològiques als mestres i professors per introduir l’esgrima a la classe d’educació física.
  • Donar les eines necessàries per al disseny d’exercicis i sessions d’educació física.

Continguts

  • Generalitats de l’esgrima. Justificació curricular.
  • Formes jugades amb transferència amb l’esgrima.
  • Els elements tècnics bàsics de l’esgrima: els desplaçaments.
  • Els elements tàctics bàsics de l’esgrima: accions ofensives, defensives, contraofensives.
  • Fonaments d’arbitratge.
  • Organització de competicions.

El cost d'aquest curs és de 50€ (aprox). Els col·legiats del COPLEFC gaudeixen d'un 20% de descompte.

Propers cursos: 

Actualment no existeix cap curs programat.