Els Campionat de Catalunya d’Esgrima es regeixen per la normativa del Circuit Català i per les següents normes específiques que es detallen tot seguit:

 

INSCRIPCIONS:

Els clubs afiliats a la FCE són els encarregats d’inscriure als seus tiradors als diferents Campionats de Catalunya. El sistema de formalització d’inscripcions és a través de l’aplicació web Skermo. Per norma general el límit d’inscripció a qualsevol competició és el dimarts previ a la competició, a les 12:00h del migdia (a excepció de la competició d’Espasa Absoluta on la inscripció finalitza a les 12:00h del dijous de la setmana prèvia a la de competició). El calendari web de competició sempre mostra la data límit d’inscripció de cada competició.

S’acceptaran inscripcions fora de termini sempre que es sol·licitin per escrit a fce@esgrima.cat abans de les 12:00h del migdia del divendres previ a la competició. Aquestes inscripcions, que seran viables només si la competició ho permet per espais lliures a les poules/quadres, tindran un sobre cost de 40€ addicionals per cada inscripció fora de termini.

PREUS i PAGAMENTS:

Per participar als Campionats existeix un preu d’inscripció individual per cada competició (10€/esportista) i per cada equip (15€/equip).

En tot cas els clubs hauran d’abonar la inscripció dels tiradors en funció del nombre de tiradors inscrits a cada competició (no en funció dels participants finals). Un cop finalitzat el termini d’inscripció els clubs rebran un e-mail resum amb les seves inscripcions i amb el detall de l’import que caldrà abonar a la Federació Catalana d’Esgrima abans del dia de la competició.

El cost de les inscripcions haurà de ser abonat en la seva totalitat. Tota inscripció que no sigui abonada abans d’aquest termini serà desestimada (el sistema esborrarà la inscripció de forma automàtica) de manera que el tirador o tiradors afectats no podran competir.

PUBLICACIÓ DE POULES i TAULA D’EQUIPS:

A partir del dimecres de la setmana de la competició es publicaran les poules i la taula d’equips.

A partir de la publicació de poules i/o de la taula d’equips només s’acceptaran baixes mèdiques justificades. La no justificació d’una baixa comportarà una sanció econòmica, facturada al club del tirador o equip corresponent, en funció de la categoria:

 

M11 / M135€ per baixa
M1510€ per baixa
M17 / M20 / VETERANS20€ per baixa
ABS50€ per baixa

 

Si la baixa d’un tirador comporta la baixa d’un equip, a banda de la sanció individual, s’afegirà una sanció de 30€ pel club de l’equip corresponent (independentment de la categoria).

El termini màxim per presentar el justificant de baixa és de fins a 7 dies a partir de la finalització del CC corresponent. Aquest justificant s’haurà d’enviar a fce@esgrima.cat

 • ORGANITZADORS

Sala d’Esgrima Amposta junt amb Federació Catalana d’Esgrima

 • DATA

Dissabte 6 de maig de 2023 (Espasa)

Diumenge 14 de maig de 2023 (Floret i Sabre)

 • SEU DE COMPETICIÓ

COMPETICIÓ ESPASA

Centre de Tecnificació Esportiva Terres de l’Ebre

Adreça: Carrer de França, S/N

43870 – Amposta (Tarragona)

COMPETICIÓ SABRE i FLORET

CEM Reina Elisenda

Adreça: Carrer de la Duquessa d’Orleans, 29 (accés J.V. Foix, 98)

08034 – Barcelona (Barcelona)

 • INSCRIPCIONS

COMPETICIÓ INDIVIDUAL 10 €
COMPETICIÓ EQUIPS * 15 € / EQUIP
 • COMPETICIÓ

HORARIS

  Donat que les poules estaran creades amb anterioritat no hi haurà crida, es dona per confirmat a tothom. Els horaris d’obertura d’instal·lació i d’inici de cadascuna de les armes els trobareu al Calendari Web FCE

  Previsió de lliurament de premis del 6 de maig (Espasa) és:

  • 13:30h – equips d’espasa 
   • 19:00h – individuals d’espasa

   Previsió de lliurament de premis del 14 de maig (Floret i Sabre) és:

   • 11:00h – equips de floret 
    • 15:30h – individuals de floret i equips de sabre
    • 18:45h – individuals de sabre

    FÓRMULA

     Trobareu les formules de competició a la normativa del Circuit Català (a partir pàgina 11).

     La competició per equips es disputa amb etapes de relleus cada 5 tocats amb un temps màxim per cada relleu de 3 minuts.

     ORDRE DE FORÇA DELS EQUIPS

     • Espasa Masculina: SEA1 (140 punts), SEA2 (96 punts), CEMAR1 (72 punts), SEA3 (62 punts), SAM1 (48 punts), CECT1 (14 punts), CECT (6 punts).
     • Espasa Femenina: SAM1 (126 punts), CEMAR1 (108 punts), CEMAR2 (38 punts), SEA1 (32 punts).
     • Floret Masculí: CES1 (152 punts), CES2 (74 punts), SAM1 (22 punts).
     • Floret Femení: CEG1 (82 punts), SAM1 (0 punts).
     • Sabre Masculí: SAM1 (106 punts), EHB1 (70 punts), EHB2 (36 punts), SHM1 (34 punts).
     • Sabre Femení: EHB1 (130  punts), SAM1 (86 punts), SHM1 (28 punts).

     RESULTATS

     Poules constituides i Resultats – consultar aquí l’Engarde Service:

      

     • IMATGE PROMOCIONAL DE L’ESDEVENIMENT

     • ORGANITZADORS

     Sala d’Esgrima Amposta junt amb Federació Catalana d’Esgrima

     • DATA

     Diumenge 7 de maig de 2023

     • SEU DE COMPETICIÓ

     Centre de Tecnificació Esportiva Terres de l’Ebre

     Adreça: Carrer de França, S/N

     43870 – Amposta (Tarragona)

     • INSCRIPCIONS

     COMPETICIÓ INDIVIDUAL 10 €
     COMPETICIÓ EQUIPS 15 € / EQUIP
     • COMPETICIÓ

     HORARIS

      Donat que les poules estaran creades amb anterioritat no hi haurà crida, es dona per confirmat a tothom. Els horaris d’obertura d’instal·lació i d’inici de cadascuna de les armes els trobareu al Calendari Web FCE

      Previsió de lliurament de premis aproximats és:

      • 13:30h – equips de totes les armes
      • 14:30h – individuals de sabre
      • 18:20h – individuals d’espasa i floret 

       FÓRMULA

        Trobareu les formules de competició a la normativa del Circuit Català (a partir pàgina 11).

        La competició per equips es disputa amb etapes de relleus cada 5 tocats amb un temps màxim per cada relleu de 3 minuts.

        ORDRE DE FORÇA DELS EQUIPS

        • Espasa Masculina: SAM1 (148 punts), CEMAR1 (114 punts), LLOR1 (104 punts), SEA1 (90 punts), SAG1 (76 punts), SAM2 (70 punts), SEA2 i CEMAR2 (empat a 48 punts – Engarde sortejarà).
        • Espasa Femenina: CEMAR1 (194 punts), SEA1 (80  punts).
        • Floret Masculí: SAM1 (184 punts), CESJV1 (166 punts), CESJV2 (68 punts), SANTCU1 i CEG1 (empat a 64 punts – Engarde sortejarà), CESJV3 (48 punts).
        • Floret Femení: SAM1 (170 punts), SANTCU1 (34 punts).
        • Sabre Mixt: EHB1 (144 punts), SAM1 (130 punts), SHM1 (118 punts), SAM2 (60 punts), SHM2 (únic equip femení, entra amb el menor ordre de força al esdevenir la competició en mixta).

        RESULTATS

        Poules constituïdes i Resultats – consultar aquí l’Engarde Service

         

        • IMATGE PROMOCIONAL DE L’ESDEVENIMENT

        • ORGANITZADORS

        Escola Esportiva Llor junt amb Federació Catalana d’Esgrima

        • DATA

        Dissabte 13 de maig de 2023

        • SEU DE COMPETICIÓ

        ESCOLA ESPORTIVA LLOR

        Adreça: Carrer Lluis Companys, 50

        08830 – Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

        • INSCRIPCIONS

        COMPETICIÓ INDIVIDUAL 10 €
        COMPETICIÓ EQUIPS * 15 € / EQUIP

        * La competició per equips només s’organitzarà per la categoria M13. 

        • COMPETICIÓ

        HORARIS

         Donat que les poules estaran creades amb anterioritat no hi haurà crida, es dona per confirmat a tothom. Els horaris d’obertura d’instal·lació i d’inici de cadascuna de les armes els trobareu al Calendari Web FCE

         Previsió de lliurament de premis aproximats és:

         • 12:45h – individuals floret i sabre
          • 14:40h – equips de les tres armes
          • 18:20h – individuals espasa

          FÓRMULA

           Trobareu les formules de competició a la normativa del Circuit Català (a partir pàgina 11).

           La competició per equips es disputa amb etapes de relleus cada 5 tocats amb un temps màxim per cada relleu de 3 minuts.

           ORDRE DE FORÇA DELS EQUIPS (NOMÉS M13)

           • Espasa: CEMAR1 (174 punts), SEA1 (142 punts), CEMAR2 (114 punts), SEA2 (80 punts), LLOR1 (76 punts), CEMAR3 (48 punts), CEMAR4 (28 punts), CECT1 i CEMAR5 (empat a 20 punts – Engarde sortejarà).
           • Floret: CESJV1 (156 punts), SANTCU1 (124 punts), CESJV2 (54 punts).
           • Sabre: EHB1 (156 punts), SAM1 (148 punts), SHM1 (128 punts), CEEH1 (80 punts), CEEH2 (44 punts), SAM2 (38 punts).

           RESULTATS

           Poules constituides i Resultats – consultar aquí l’Engarde Service

           • IMATGE PROMOCIONAL DE L’ESDEVENIMENT

           • ORGANITZADORS

           Sala d’Armes Penedès junt amb Federació Catalana d’Esgrima

           • DATA

           Dissabte 17 de juny de 2023

           • SEU DE COMPETICIÓ

           Pavelló Poliesportiu Municipal Sant Sadurní d’Anoia

           Adreça: Passeig de Can Ferrer del Mas, 4

           08770 – Sant Sadurní d’Anoia

           • INSCRIPCIONS

           COMPETICIÓ INDIVIDUAL 10 €
           COMPETICIÓ EQUIPS 15 € / EQUIP
           • COMPETICIÓ

           HORARIS

            Donat que les poules estaran creades amb anterioritat no hi haurà crida, es dona per confirmat a tothom. Els horaris d’obertura d’instal·lació i d’inici de cadascuna de les armes els trobareu al Calendari Web FCE

            Previsió de lliurament de premis aproximats és:

            • 14:10h – individuals de floret i equips de sabre
             • 14:50h – individuals d’espasa
             • 16:30h – equips de floret
             • 17:15h – individuals de sabre i equips d’espasa femenina
             • 19:10h – equips d’espasa masculina

             FÓRMULA

              Trobareu les formules de competició a la normativa del Circuit Català (a partir pàgina 11).

              La competició per equips es disputa amb etapes de relleus cada 5 tocats amb un temps màxim per cada relleu de 3 minuts.

              ORDRE DE FORÇA DELS EQUIPS

              • Espasa Masculina: SAM1 (210 punts), CEMAR1 (162 punts), SEA1 (146 punts), CECT1 (110 punts), SAM2 (78 punts), LLOR1 (74 punts), SAG1 (46 punts), CECT2 (40 punts), SEA2 (36 punts), LLOR2 (32 punts), CEMAR2 (26 punts), SAM3 (16 punts).
              • Espasa Femenina: SAM1 (242 punts), SEA1 (188 punts), CEMAR1 (164 punts), CEMAR2 (46 punts).
              • Floret Mixt: CES1 (280 punts), SAM1 (228 punts), CES2 (134 punts), SAM2 (únic equip femení, entra amb el menor ordre de força al esdevenir la competició en mixta).
              • Sabre Masculí: EHB1 i SAM1 (empat a 162 punts – Engarde sortejarà), SHM1 (154 punts), SHM2 (70 punts).
              • Sabre Femení: EHB1 (236 punts), CEEH (146 punts).

              RESULTATS

              Poules constituides i Resultats – consultar aquí l’Engarde Service

              • IMATGE PROMOCIONAL DE L’ESDEVENIMENT

              • ORGANITZADORS

              Club Esgrima Sant Cugat 2020 junt amb Federació Catalana d’Esgrima

              • DATA

              Dissabte 1 de juliol de 2023

              • SEU DE COMPETICIÓ

              Pavelló de la ZEM La Guinardera (Zona Esportiva Municipal)

              Adreça: Avinguda de la Guinardera

              08174 – Sant Cugat del Vallès

              • INSCRIPCIONS

              COMPETICIÓ INDIVIDUAL 10 €
              COMPETICIÓ EQUIPS * 15 € / EQUIP
              • COMPETICIÓ

              HORARIS

               Donat que les poules estaran creades amb anterioritat no hi haurà crida, es dona per confirmat a tothom. Els horaris d’obertura d’instal·lació i d’inici de cadascuna de les armes els trobareu al Calendari Web FCE

               Previsió de lliurament de premis aproximats és:

               • 14:15h – individuals de floret junt amb equips i individual de sabre femení
               • 14:55h – equips de floret i individuals d’espasa
               • 18:45h – equips i individual de sabre masculí  
                • 19:15h – equips d’espasa

                FÓRMULA

                 Trobareu les formules de competició a la normativa del Circuit Català (a partir pàgina 11).

                 La competició per equips es disputa amb etapes de relleus cada 5 tocats amb un temps màxim per cada relleu de 3 minuts.

                 INSCRITS CLASSIFICATS

                 En la modalitat d’espasa individual, només poden participar 42 esportistes. Per aquest motiu, en aquest enllaç, es detallen els inscrits participants en aquesta modalitat (enllaç a edició 2022).

                 ORDRE DE FORÇA DELS EQUIPS

                 • Espasa Masculina: SEA1 (140 punts), CEMAR1 (100 punts), SEA2 (96 punts), SAM1 (72 punts), SEA3 (62 punts), CEMAR2 (42 punts), SAM2 (34 punts), CEMAR3 (28 punts), CECT1 (22 punts), SAG1 (20 punts), CECT2 (14 punts).
                 • Espasa Femenina: SAM1 (156 punts), SEA1 (130 punts), CEMAR1 (108 punts), SAM2 (94 punts), CECT1 (32 punts).
                 • Sabre Masculí: SAM1 (184 punts), SAM2 (100 punts), EHB1 (92 punts), EHB2 (70 punts), empat a 60 punts entre EHB3 i SAM3 (Engarde sortejarà), SHM1 (34 punts).
                 • Sabre Femení: EHB1 (168 punts), SAM1 (144 punts), EHB2 (100 punts), SHM1 (70 punts).
                 • Floret Masculí: CESJV1 (178 punts), SAM1 (106 punts), SANTCU1 (70 punt).
                 • Floret Femení: SANTCU1 (208 punts), SANTCU2 (28 punts).

                 RESULTATS

                 Poules constituides i Resultats – consultar aquí l’Engarde Service

                 • IMATGE PROMOCIONAL DE L’ESDEVENIMENT

                  

                 • ORGANITZADORS

                 Club Esgrima Sant Cugat 2020 junt amb Federació Catalana d’Esgrima

                 • DATA

                 Diumenge 2 de juliol de 2023

                 • SEU DE COMPETICIÓ

                 Pavelló de la ZEM La Guinardera (Zona Esportiva Municipal)

                 Adreça: Avinguda de la Guinardera

                 08174 – Sant Cugat del Vallès

                 • INSCRIPCIONS

                 COMPETICIÓ INDIVIDUAL 10 €
                 COMPETICIÓ EQUIPS * 15 € / EQUIP

                 • COMPETICIÓ

                 HORARIS

                  Donat que les poules estaran creades amb anterioritat no hi haurà crida, es dona per confirmat a tothom. Els horaris d’obertura d’instal·lació i d’inici de cadascuna de les armes els trobareu al Calendari Web FCE

                  FÓRMULA

                   Trobareu les formules de competició a la normativa del Circuit Català (a partir pàgina 11).

                   La competició individual es disputa a 5 tocats (poules) i a 10 tocats (directes).

                   RESULTATS

                   Poules constituides i Resultats – consultar aquí l’Engarde Service

                   • IMATGE PROMOCIONAL DE L’ESDEVENIMENT