Els Campionat de Catalunya d’Esgrima es regeixen per la normativa del Circuit Català i per les següents normes específiques que es detallen tot seguit:


INSCRIPCIONS:

Els clubs afiliats a la FCE són els encarregats d’inscriure als seus tiradors als diferents Campionats de Catalunya. El sistema de formalització d’inscripcions és a través de l’aplicació web Skermo. Per norma general el límit d’inscripció a qualsevol competició és el dimarts previ a la competició, a les 12:00h del migdia (a excepció de la competició d’Espasa Absoluta on la inscripció finalitza a les 12:00h del dijous de la setmana prèvia a la de competició). El calendari web de competició sempre mostra la data límit d’inscripció de cada competició.

S’acceptaran inscripcions fora de termini sempre que es sol·licitin per escrit a fce@esgrima.cat abans de les 12:00h del migdia del divendres previ a la competició. Aquestes inscripcions, que seran viables només si la competició ho permet per espais lliures a les poules/quadres, tindran un sobre cost de 40€ addicionals per cada inscripció fora de termini.

PREUS i PAGAMENTS:

Per participar als Campionats existeix un preu d’inscripció individual per cada competició (10€/esportista) i per cada equip (15€/equip).

En tot cas els clubs hauran d’abonar la inscripció dels tiradors en funció del nombre de tiradors inscrits a cada competició (no en funció dels participants finals). Un cop finalitzat el termini d’inscripció els clubs rebran un e-mail resum amb les seves inscripcions i amb el detall de l’import que caldrà abonar a la Federació Catalana d’Esgrima abans del dia de la competició.

El cost de les inscripcions haurà de ser abonat en la seva totalitat. Tota inscripció que no sigui abonada abans d’aquest termini serà desestimada (el sistema esborrarà la inscripció de forma automàtica) de manera que el tirador o tiradors afectats no podran competir.

PUBLICACIÓ DE POULES i TAULA D’EQUIPS:

A partir del dimecres de la setmana de la competició es publicaran les poules i la taula d’equips.

A partir de la publicació de poules i/o de la taula d’equips només s’acceptaran baixes mèdiques justificades. La no justificació d’una baixa comportarà una sanció econòmica, facturada al club del tirador o equip corresponent, en funció de la categoria:


M11 / M135€ per baixa
M1510€ per baixa
M17 / M20 / VETERANS20€ per baixa
ABS50€ per baixa

 

Si la baixa d’un tirador comporta la baixa d’un equip, a banda de la sanció individual, s’afegirà una sanció de 30€ pel club de l’equip corresponent (independentment de la categoria).

El termini màxim per presentar el justificant de baixa és de fins a 7 dies a partir de la finalització del CC corresponent. Aquest justificant s’haurà d’enviar a fce@esgrima.cat

  • ORGANITZADORS

  Sala d’Esgrima Amposta junt amb Federació Catalana d’Esgrima

  • DATA

  Dissabte 4 de maig de 2024

  • SEU DE COMPETICIÓ

  Centre de Tecnificació Esportiva Terres de l’Ebre

  Adreça: Carrer de França, S/N

  43870 – Amposta (Tarragona)

  • INSCRIPCIONS

  COMPETICIÓ INDIVIDUAL 10 €
  COMPETICIÓ EQUIPS 15 € / EQUIP
  • COMPETICIÓ

  HORARIS

   Donat que les poules estaran creades amb anterioritat no hi haurà crida, es dona per confirmat a tothom. Els horaris d’obertura d’instal·lació i d’inici de cadascuna de les armes els trobareu al Calendari Web FCE

   FÓRMULA

    Trobareu les formules de competició a la normativa del Circuit Català (a partir pàgina 11).

    La competició per equips es disputa amb etapes de relleus cada 5 tocats amb un temps màxim per cada relleu de 3 minuts.

    ORDRE DE FORÇA DELS EQUIPS

    • Espasa Masculina: 
    • Espasa Femenina: 
    • Floret Masculí: 
    • Floret Femení: 
    • Sabre Mixt:

    RESULTATS

    Poules constituïdes i Resultats – consultar aquí l’Engarde Service

     

     • IMATGE PROMOCIONAL DE L’ESDEVENIMENT

    • ORGANITZADORS

    Sala d’Esgrima Amposta junt amb Federació Catalana d’Esgrima

    • DATA

    Diumenge 5 de maig de 2024

    • SEU DE COMPETICIÓ

    Centre de Tecnificació Esportiva Terres de l’Ebre

    Adreça: Carrer de França, S/N

    43870 – Amposta (Tarragona)

    • INSCRIPCIONS

    COMPETICIÓ INDIVIDUAL 10 €
    COMPETICIÓ EQUIPS 15 € / EQUIP
    • COMPETICIÓ

    HORARIS

     Donat que les poules estaran creades amb anterioritat no hi haurà crida, es dona per confirmat a tothom. Els horaris d’obertura d’instal·lació i d’inici de cadascuna de les armes els trobareu al Calendari Web FCE

     FÓRMULA

      Trobareu les formules de competició a la normativa del Circuit Català (a partir pàgina 11).

      La competició per equips es disputa amb etapes de relleus cada 5 tocats amb un temps màxim per cada relleu de 3 minuts.

      ORDRE DE FORÇA DELS EQUIPS

      • Espasa Masculina: 
      • Espasa Femenina: 
      • Floret Masculí: 
      • Floret Femení: 
      • Sabre Mixt:

      RESULTATS

      Poules constituïdes i Resultats – consultar aquí l’Engarde Service

      • IMATGE PROMOCIONAL DE L’ESDEVENIMENT

       • ORGANITZADORS

       Club d’esgrima SH Manresa junt amb Federació Catalana d’Esgrima

       • DATA

       Dissabte 18 de maig de 2024

       • SEU DE COMPETICIÓ

       Escola Joviat FP Integrada

       Adreça: Carrer de Folch i Torres, 5-13

       08241 – Manresa (Barcelona)

       • INSCRIPCIONS

       COMPETICIÓ INDIVIDUAL 10 €
       COMPETICIÓ EQUIPS * 15 € / EQUIP
       • COMPETICIÓ

       HORARIS

        Donat que les poules estaran creades amb anterioritat no hi haurà crida, es dona per confirmat a tothom. Els horaris d’obertura d’instal·lació i d’inici de cadascuna de les armes els trobareu al Calendari Web FCE

         FÓRMULA

          Trobareu les formules de competició a la normativa del Circuit Català (a partir pàgina 11).

          La competició per equips es disputa amb etapes de relleus cada 5 tocats amb un temps màxim per cada relleu de 3 minuts.

          ORDRE DE FORÇA DELS EQUIPS

          • Espasa Masculina: SAM1 (1) – SEA1 (2) – SAM2 (3) – LLOR1 (4) – CEMAR1 (5) – CECT1 (6) – SEA2 (7) – CEMAR2 (8) – LLOR2 (9 – desempatarà sorteig Engarde) – SAG1 (9 – desemptarà sorteig Engarde) – SAG2 (10) – CEMAR3 (11) – CECT (12).
          • Espasa Femenina: CEMAR1 (1) – SAM1 (2).
          • Floret Mixte: SAM1 (1) – CESJV1 (2) – CEG1 (3) – CESJV2 (4) – SANTCU1 (5) – SAM2 femení (6).
          • Sabre Masculí: SAM1 (1) – SHM1 (2) – SAM2 (3) – SHM2 (4).
          • Sabre Femení: EHB1 (1) – EHB2 (2).

          RESULTATS

          Poules constituides i Resultats – consultar aquí l’Engarde Service:

          • IMATGE PROMOCIONAL DE L’ESDEVENIMENT

         • ORGANITZADORS

         Club d’esgrima SH Manresa junt amb Federació Catalana d’Esgrima

         • DATA

         Diumenge 19 de maig de 2024

         • SEU DE COMPETICIÓ

         Escola Joviat FP Integrada

         Adreça: Carrer de Folch i Torres, 5-13

         08241 – Manresa (Barcelona)

         • INSCRIPCIONS

         COMPETICIÓ INDIVIDUAL 10 €
         COMPETICIÓ EQUIPS * 15 € / EQUIP
         • COMPETICIÓ

         HORARIS

          Donat que les poules estaran creades amb anterioritat no hi haurà crida, es dona per confirmat a tothom. Els horaris d’obertura d’instal·lació i d’inici de cadascuna de les armes els trobareu al Calendari Web FCE

          FÓRMULA

          Trobareu les formules de competició a la normativa del Circuit Català (a partir pàgina 11).

          La competició per equips es disputa amb etapes de relleus cada 5 tocats amb un temps màxim per cada relleu de 3 minuts.

          ORDRE DE FORÇA DELS EQUIPS

          • Espasa Mixta: SEA1 (1) – SAM1 (2) – SAM2 (3 desempatarà sorteig Engarde) – CEMAR1 (3 desempatarà sorteig Engarde) – SEA2 (4) – SEA3 (5) – CECT1 (6) – CECT2 (7) – CECT3 (8) – SAM3 femení (9)
          • Floret Masculí: CESJV1 (1) – SAM1 (2 desempatarà sorteig Engarde) – CESJV2 (2 desempatarà sorteig Engarde) – CESJV3 (4)
          • Sabre Masculí: SAM1 (1) – EHB1 (1) – SAM2 (3)
          • Sabre Femení: EHB1 (1) – SAM1 (2)

          RESULTATS

          Poules constituides i Resultats – consultar aquí l’Engarde Service:

          • IMATGE PROMOCIONAL DE L’ESDEVENIMENT

           • ORGANITZADORS

           Club Esgrima Sant Cugat 2020 junt amb Federació Catalana d’Esgrima

           • DATA

           Dissabte 29 de juny de 2024

           • SEU DE COMPETICIÓ

           Pavelló de la ZEM La Guinardera (Zona Esportiva Municipal)

           Adreça: Avinguda de la Guinardera

           08174 – Sant Cugat del Vallès

           • INSCRIPCIONS

           COMPETICIÓ INDIVIDUAL 10 €
           COMPETICIÓ EQUIPS * 15 € / EQUIP
           • COMPETICIÓ

           HORARIS

            Donat que les poules estaran creades amb anterioritat no hi haurà crida, es dona per confirmat a tothom. Els horaris d’obertura d’instal·lació i d’inici de cadascuna de les armes els trobareu al Calendari Web FCE

            FÓRMULA

             Trobareu les formules de competició a la normativa del Circuit Català (a partir pàgina 11).

             La competició per equips es disputa amb etapes de relleus cada 5 tocats amb un temps màxim per cada relleu de 3 minuts.

             INSCRITS CLASSIFICATS

             En la modalitat d’espasa individual, només poden participar 42 esportistes. Per aquest motiu, en aquest enllaç, es detallen els inscrits participants en aquesta modalitat (enllaç a edició 2022).

             ORDRE DE FORÇA DELS EQUIPS

             • Espasa Masculina: SEA-1, SAM-1, CEG-1, CEMAR-1, SAM-2, SEA-2, SAM-3, SEA-3, CECT-1, SAG-1, CECT-2, SAP-1, SESUPC-1
             • Espasa Femenina: SAM-1, SEA-1, CECT-1, SESUPC-1
             • Sabre Masculí: SAM-1, EHB-1, SAM-2, EHB-2, SAM-3 
             • Sabre Femení: EHB-1, SAM-1
             • Floret Masculí: CESJV-1, SAM-1, SANTCU-1, CESJV-2, CESJV-3, SAM-2, SANTCU-2, SANTCU-3
             • Floret Femení: SANTCU-1, SAM1-1, SAM-2

             RESULTATS

             Poules constituides i Resultats – consultar aquí l’Engarde Service

             • IMATGE PROMOCIONAL DE L’ESDEVENIMENT

              

             • ORGANITZADORS

             Club Esgrima Sant Cugat 2020 junt amb Federació Catalana d’Esgrima

             • DATA

             Diumenge 30 de juny de 2024

             • SEU DE COMPETICIÓ

             Pavelló de la ZEM La Guinardera (Zona Esportiva Municipal)

             Adreça: Avinguda de la Guinardera

             08174 – Sant Cugat del Vallès

             • INSCRIPCIONS

             COMPETICIÓ INDIVIDUAL 10 €
             COMPETICIÓ EQUIPS * 15 € / EQUIP
             • COMPETICIÓ

             HORARIS

              Donat que les poules estaran creades amb anterioritat no hi haurà crida, es dona per confirmat a tothom. Els horaris d’obertura d’instal·lació i d’inici de cadascuna de les armes els trobareu al Calendari Web FCE

              FÓRMULA

               Trobareu les formules de competició a la normativa del Circuit Català (a partir pàgina 11).

               La competició individual es disputa a 5 tocats (poules) i a 10 tocats (directes).

               RESULTATS

               Poules constituides i Resultats – consultar aquí l’Engarde Service

               • IMATGE PROMOCIONAL DE L’ESDEVENIMENT