Identificació
Aquest Avís Legal creat per LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESGRIMA (en endavant la FCE), amb CIF Q5856154I, amb domicili fiscal al c / Duquessa d’Orleans, 29, baixos, 08034 de Barcelona, e-mail fce@esgrima.cat. La Federació està inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de Catalunya de la Generalitat de Catalunya amb el número 1430.Propietat Intel·lectual

La FCE és titular en exclusiva de tots els continguts del lloc web www.esgrima.cat: textos, gràfics, imatges, logotips, arxius de software, colors, estructura, selecció, ordenació i presentació de continguts, el programa d’ordinador per a la seva creació i el seu funcionament; i està totalment prohibida la reproducció total i / o parcial, comunicació pública i emmagatzematge d’aquesta pàgina i de qualsevol altre material i / o element que la integri protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual, sense obtenir el consentiment previ de la FCE.

Condicions generals d’ús

L’usuari del lloc web accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada pels titulars en el moment en què l’usuari accedeixi a la pàgina web.

La pàgina web pot ser visitada lliurement i l’usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc web amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

Limitació de responsabilitat

La FCE no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts del lloc web o altres continguts, als quals es pugui accedir a través del mateix, ni dels danys derivats de la utilització de la pàgina web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en el lloc web es facilita.

La FCE no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc web; tampoc és respon dels danys i perjudicis, que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o tercers.

Aquest lloc web té caràcter informatiu i el seu contingut pot ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense previ avís. La FCE es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir l’accés als mateixos, ja sigui temporal o definitivament, sense avís previ. La FCE no es responsabilitza de les opinions o comentaris dels usuaris, dels errors o omissions, dels continguts del web o altres continguts.

Seguretat

L’usuari és el responsable de mantenir la confidencialitat de la pròpia contrasenya única i de la informació del seu compte, així com de controlar l’accés a les seves comunicacions electròniques en tot moment.