En l’Assemblea General del 12 de juny de 2023 es convoquen eleccions per a la Junta Directiva i als estaments de l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Esgrima. A continuació es pot seguir el procés electoral amb la documentació pertinent:

 • Reglament i calendari electoral
 • La composició de la Junta Electoral (veure acta de constitució de la Junta Electoral) queda formada pel Sr. Massimo Chicca (President), la Sra. Teresa Ballus (Vocal 1) i el Sr. Jaume Figueras (Vocal 2)
 • Llista provisional del cens d’electors
  • Les reclamacions contra la llista provisional del cens podrà presentar-se davant la Junta Electoral abans de les 15:00h del dia 16 de juny
  • El termini per a elecció de preferència d’estament per aquelles persones incloses en més d’un estament finalitza a les 15:00h del dia 16 de juny. 
 • Llista definitiva del cens d’electors (veure acta)
 • Presentació de candidatures a representants d’estaments i Junta Directiva: del 21 de juny al 26 de juny abans de les 15h.
 • Publicació de la llista provisional de candidats:
  • Candidatures a la Junta Directiva (veure acta): Candidatura Presentada per Nuria Marco i Selma
  • Candidatures als estaments (veure acta):
   • Estament de tècnics: Eduard Manucu i Imre Dobos (retirat)
   • Estament d’àrbitres: Xavier Padilla Pujol i Marçal Vinyals Vilarnau
   • Estament de tiradors: Marc Andreu Dedeu i Oriol Farré Merlos
 • Publicació de la llista definitiva de candidats:
  • Candidatura a la Junta Directiva (veure acta): Candidatura Presentada per Nuria Marco i Selma
  • Candidatures als estaments (veure acta):
   • Estament de tècnics: Eduard Manucu
   • Estament d’àrbitres: Xavier Padilla Pujol i Marçal Vinyals Vilarnau
   • Estament de tiradors: Marc Andreu Dedeu i Oriol Farré Merlos
 • Votacions presencials dels estaments d’àrbitres i de tiradors: 3 de juliol de 17:00 a 21:00h (c/ Duquessa d’Orleans, 29 baixos)
  • Resultat votacions (veure acta):
   • Candidatura guanyadora a l’estament de tiradors: Marc Andreu Dedeu
   • Candidatura guanyadora a l’estament d’àrbitres: Xavier Padilla Pujol
 • Proclamació definitiva de representants d’estaments (veure acta)