La Federació Catalana d’Esgrima organitza un cursos de Directori Tècnic Autonòmic. Aquests cursos capaciten per exercir com a Directori tècnic en el Circuit Català i altres competicions de la FCE.

EDICIONS DEL SEMINARI: 

 

ESTRUCTURA DEL SEMINARI: 

Els cursos tenen una carrega lectiva de 20 hores (11 hores de classe, 4h de treball a distància, i 5h de pràctiques). El programa, estructurat en 3 mòduls, inclou explicacions, exercicis i exemples pràctics.

Mòdul 1 – funcionament bàsic d’Engarde

Gestió bàsica de l’Engarde que inclou formula de competició, confecció i gestió de poules i taules, així com preparació i creació de les classificacions parcials i finals dels esdeveniments.

Mòdul 2 – funcionament avançat d’Engarde i DiapoEngarde

Gestió avançada de l’Engarde que inclou aspectes com l’assignació d’àrbitres i horaris, publicació de resultats a la web, modificació manual de les poules, rectificació de la formula de competició.

Gestió de Diapoengarde, programa per la presentació en pantalla complementària dels diferents documents de competició.

Mòdul 3 – gestió de competicions autonòmiques

Tasques especifiques del DT tals com la crida i confirmació de tiradors, elaboració d’informes i dossier de la competició, publicació resultats,…