Tutorials per la gestió de clubs

Skermo és l’eina principal que la FCE utilitza per una gestió multifuncional. Skermo integra eines per la gestió de llicències, inscripcions, calendaris, rànking i molts d’altres. No obstant no només treballem amb Skermo, també cal dominar altres eines (com l’assegurança esportiva) que us expliquem en les següents càpsules formatives.

Càpsules formatives: 

  • Càpsula 1 – Com moure’s dins de Skermo: menús i funcions – consulta el vídeo tutorial
  • Càpsula 2 – Base de dades i tramitació de llicències a Skermo – consulta el vídeo tutorial
  • Càpsula 3 – Assegurança esportiva i gestió d’accidents esportius – consulta el vídeo tutorial
  • Càpsula 4 – Inscripció a competicions: dates límit, modalitat pagament i procediment – consulta el vídeo tutorial
  • Càpsula 5 – Procés de facturació: albarans, factures i pagaments – consulta el vídeo tutorial
  • Càpsula 6 – Eines públiques: calendari, resultats, rànking, planificador i mapa – consulta el vídeo turorial
  • Càpsula 7 – Política de privacitat: procediments i gestiones – consulta el vídeo tutorial