L’esgrima és una titulació de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport, que es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE). Té una durada de 1.005 hores i es composa en dos cicles diferenciats, que es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

 

CICLE INICIAL:

El cicle inicial d’aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació esportiva d’esgrima, i per organitzar, acompanyar i tutelar els tiradors i usuaris durant la seva participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, en condicions de seguretat i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esgrimidors i usuaris en l’activitat i la instal·lació.

Té una durada total de 400 hores.

CONTINGUTS CINCLE INICIAL:

Mòduls del bloc comú (80 hores)

 • Bases del comportament esportiu (30 hores)
 • Primers auxilis (30 hores)
 • Activitat física adaptada i discapacitat (10 hores)
 • Organització esportiva (10 hores)

Mòduls del bloc específic (250 hores)

 • Tècnica d’espasa (30 hores)
 • Tècnica de floret (30 hores)
 • Tècnica de sabre (30 hores)
 • Didàctica de la iniciació a l’esgrima (20 hores)
 • Reglament, història i material (15 hores)
 • Organització d’esdeveniments (10 hores)

Formació pràctica (115 hores)

 

CICLE FINAL:

El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de l’esgrima; organitzar, acompanyar i tutelar els tiradors i usuaris durant la seva participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva, d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, en condicions de seguretat i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esgrimidors i usuaris que participen en l’activitat.

Té una durada total de 605 hores.

CONTINGUTS CICLE FINAL:

Mòduls del bloc comú (180)

 • Bases de l’aprenentatge esportiu (60 hores)
 • Bases de l’entrenament esportiu (70 hores)
 • Organització i legislació esportiva (20 hores)
 • Gènere i esport (10 hores)
 • Esport adaptat i discapacitat (20 hores)

Mòduls del bloc específic (425 hores)

 • Escola d’esgrima (20 hores)
 • Preparació física de l’esgrimidor (20 hores)
 • Esgrima adaptada (30 hores)
 • Organització d’esdeveniments (20 hores)
 • Tècnica d’espasa (45 hores)
 • Tècnica de floret (45 hores)
 • Tècnica de sabre (45 hores)

Formació pràctica (200 hores)