Quan un club tramita la llicència esportiva d’un esportista de la seva entitat, automàticament aquesta persona gaudeix dels beneficis de disposar d’una assegurança d’accidents medico-esportiva, que és obligatòria per la pràctica de l’esport federat. Seguidament trobareu informació sobre els procediments a seguir en cas d’accident i sobre les cobertures de la nostra pòlissa d’accidents.

PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENTS

La companyia asseguradora per la temporada en curs és MGS (número de pòlissa 51365235). Sempre cal trucar per obrir expedient i que us adrecin al centre concertat més proper. Consulteu el PDF amb tots els passos a seguir:

DECLARACIÓ D’ACCIDENTS

La companyia asseguradora per la temporada en curs és MGS (número de pòlissa 51365235). Sempre cal trucar per obrir expedient i que us adrecin al centre concertat més proper. Consulteu el PDF per disposar de la declaració d’accidents a omplir:

Avís important: la declaració d’accidents omplerta i signada, així com tota la documentació que es derivi de la visita mèdica, ha de ser enviada a l’asseguradora (cpsevilla@mgs.es), a la corredoria d’assegurances (l.sancho@unifedesport.com) i a la Federació (fce@esgrima.cat).

COBERTURES DE LA PÒLISSA

Hem preparat un document que serveixi de resum per donar a conèixer a tots els federats i entitats afiliades quines són les principals cobertures de la nostra pòlissa d’accidents. Podreu trobar el document PDF amb les cobertures de la pòlissa a continuació:

COBERTURA A L’ESTRANGER

El motiu de la sortida a l’estranger ha de ser la pràctica de l’esgrima, ja sigui amb motiu de competir, concentrar-se o formar-se. Cal comptar sempre amb el vist-i-plau de la FCE.

Cal avisar sempre a la companyia asseguradora abans de la sortida cap a l’estranger, per tant cal que es comuniqui amb anterioritat a fce@esgrima.cat les següents dades:

  • Assumpte correu: COMUNICACIÓ DE DESPLAÇAMENT A L’ESTRANGER
  • Nom i cognoms federat:
  • Categoria de la llicència:
  • Motiu (esdeveniment):
  • Dates de sortida i d’arribada:
  • Lloc:

Us recomanem que llegiu aquest document PDF per més informació sobre funcionament i cobertura a l’estranger: