Quan un club tramita la llicència esportiva d’un esportista de la seva entitat, automàticament aquesta persona gaudeix dels beneficis de disposar d’una assegurança d’accidents medico-esportiva, que és obligatòria per la pràctica d’esport federat.

Avís important: la declaració d’accidents omplerta i signada, així com tota la documentació que es derivi de la visita mèdica, ha de ser enviada a l’asseguradora (cpsevilla@mgs.es), a la corredoria d’assegurances (l.sancho@unifedesport.com) i a la Federació (fce@esgrima.cat).

 

PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENTS (TOTES LES CATEGORIES)

La companyia asseguradora per la temporada en curs és MGS (número de pòlissa 51365235). Sempre cal trucar per obrir expedient i que us adrecin al centre concertat més proper. Consulteu el PDF amb tots els passos a seguir:

DECLARACIÓ D’ACCIDENTS (TOTES LES CATEGORIES)

La companyia asseguradora per la temporada en curs és MGS (número de pòlissa 51365235). Sempre cal trucar per obrir expedient i que us adrecin al centre concertat més proper. Consulteu el PDF per disposar de la declaració d’accidents a omplir:

COBERTURA A L’ESTRANGER

El motiu de la sortida a l’estranger ha de ser la pràctica de l’esgrima, ja sigui amb motiu de competir, concentrar-se o formar-se. Cal comptar sempre amb el vist-i-plau de la FCE.

Cal avisar sempre a la companyia asseguradora abans de la sortida cap a l’estranger, per tant cal que es comuniqui amb anterioritat a fce@esgrima.cat les següents dades:

  • Assumpte correu: COMUNICACIÓ DE DESPLAÇAMENT A L’ESTRANGER
  • Nom i cognoms federat:
  • Categoria de la llicència:
  • Motiu (esdeveniment):
  • Dates de sortida i d’arribada:
  • Lloc:

Us recomanem que llegiu aquest document PDF per més informació sobre funcionament i cobertura a l’estranger: