La Federació Catalana d’Esgrima ha confeccionat aquest apartat web amb la finalitat d’apropar a esportistes, tècnics i familiars, la informació més rellevant relacionada amb les sol·licituds d’alta, renovació o baixa del llistat ARC (Alt Rendiment Català).

A continuació trobareu la Normativa del llistat ARC (PDF 1) i Plantilla per sol·licituds (PDF 2).

A continuació trobareu els membres del llistat ARC de la temporada 23/24:

A mode històric facilitem llistat ARC d’anteriors temporades (llistats no vigents):