Curs on-line dirigit a professors d’Educació Física i/o monitors d’activitats Extraescolars de base. Permet als seus assistents desenvolupar sessions d’iniciació a l’esgrima a les classes d’Eduació Física o Extraescolars.

OBJECTIUS DEL CURS:

  • Justificar la inclusió de l’Esgrima dins del currículum d’Educació Física.
  • Adquirir els coneixements bàsics dels elements tècnics, tàctics i reglamentaris específics de l’esgrima adaptats a l’entorn escolar.
  • Proporcionar les pautes metodològiques als mestres i professors per introduir l’esgrima a la classe d’Educació Física.
  • Donar les eines necessàries per al disseny d’exercicis i sessions d’Educació Física.

CONTINGUTS DEL CURS: 

  • Generalitats de l’Esgrima.
  • Formes jugades amb transferència amb l’esgrima.
  • Els elements tècnics bàsics de l’esgrima: els desplaçaments.
  • Els elements tàctics bàsics de l’esgrima: accions ofensives, defensives, contraofensives.
  • Fonaments d’arbitratge.
  • Organització de competicions.

Per més informació, preus i dates de cursos contacteu amb fce@esgrima.cat