Cicle FINAL – edició estiu 2022

Des de fa un anys les formacions de tècnic d’esgrima han passat a formar part del Departament d’Educació i s’han renombrat com a Ensenyaments Esportius de Règim Especial. Aquest ensenyaments esportius s’estucturen de la següent manera: 

ESTRUCTURA DEL CURS

El curs de nivell final consta de 2 blocs obligatoris:

  • Bloc Específic: en aquest bloc es realitzaran les assignatures específiques d’esgrima amb un total de càrrega lectiva de 225h (+ 200h formació pràctica). El curs tindrà lloc a l’Escola Catalana de l’Esport (Esplugues de Llobregat). Les dates del Bloc Específic van del 20 de juny 2022 (1a classe) al 29 de juliol de 2022 (última classe). Aproximadament el 50% de la càrrega lectiva serà en format presencial i la resta serà en format a distància. En tot cas cal tenir disponibilitat en la franja horària de 8:00 a 17:00h (cap classe acaba més tard de les 17h). 
  • Bloc Comú: en aquest bloc es realitzen les assignatures comuns a tots els esports. Aquest bloc es pot realitza a qualsevol dels Centres Educatius que l’ofereixen, sigui quina sigui la Comunitat Autònoma, i en diferents formats (presencials, a distància, etc.).
    Les dates poden variar en funció del curs triat, podeu fer servir el buscador de cursos a Catalunya per trobar el Bloc Comú que millor s’adapti. 

Feu click aquí per més informació sobre assignatures i volum horari. 

PREU

Els preus oficials els marca Ensenyament (Generalitat de Catalunya) i no venen marcats per la FCE. El Bloc Específic es paga al compte corrent de la Federació Catalana d’Esgrima (ES23 2100 3448 1522 00086370) mentre que el Bloc Comú es paga al compte corrent del Centre Educatiu escollit. 

Fent click aquí accidereu al llistat oficial de preus. 

INSCRIPCIÓ i MATRICULA AL CURS

L’ordre en que l’alumne cursa els diferents blocs (Comú i Específic) és indiferent. En tot cas sempre cal fer la preinscripció en el Centre on es vulgui cursar cadascun dels blocs. La preinscripció al Bloc Comú dependrà del Centre escollit per l’alumne mentre que la preinscripció al Bloc Específic es farà a l’Escola Catalana de l’Esport. 

Fent click aquí accedireu al formulari oficial per matriculació al curs (obert del 2 al 23 maig del 2022). 
Fent click aquí accedireu a tota la informació relacionada.  

TITULACIÓ

El Cicle Inicial d’Esgrima es considera finalitzat quan l’estudiant finalitza satisfactòriament el Bloc Comú i el Bloc Específic. Finalitzar el Cicle Final d’Esgrima dona dret a la titulació de Grau Mig en Esgrima i la seva homologació a un títol oficial. A més aquesta titulació permet accedir al registre oficial de professionals de l’esport de cada Comunitat Autònoma (si existeix). Per tant dona dret immediat a poder exercir com tècnic d’esgrima (àmbit entrenament o àmbit de rendiment). 

CONSIDERACIONS ESPECIALS

Els horaris de les classes i les dates de les mateixes poden patir variacions en funcions de necessitats de l’organitzador o de contratemps. 

La viabilitat dels cursos vindrà condicionada per la quantitat d’inscrits als cursos. Sense una quantitat mínima d’inscrits no podrà celebrar-se el curs i s’haurà de cancel·lar. Aquesta possible cancel·lació s’anunciarà degudament un cop tancades les inscripcions. 

L’assistència a les assignatures és obligatòria i cada alumne pot arribar a un absentisme màxim del 40% per cadascuna de les assignatures del curs.