DATES

Sessions teòriques

Matí del dissabte 10 de setembre de 2022
08.45h – 12.45h | Mòdul de Generalitats
13.15h – 14.15h | Mòdul d’Espasa

Tarda del dissabte 10 de setembre de 2022
15.30h – 17.30h | Mòdul de Sabre
18.00h – 20.00h | Mòdul de Floret

L’assistència a les sessions teòriques és obligatoria tant per nous àrbitres com per àrbitres en periode de reciclatge. Cal matisar que la càrrega lectiva del curs i els continguts poden variar en funció de les necessitats que el Comitè d’Arbitratge de la FCE estimi per la convocatòria de cadascuna de les edicions del Seminari d’Arbitratge.

Exàmens teòrics

 • És obligatori examinar-se dels exàmens teòrics i superar-los per tots els nous àrbitres. Els àrbitres en periode de reciclatge no hauran d’examinar-se d’aquests exàmens teòrics.
 • Per aquell/a alumne/a que finalitzada la temporada esportiva en qüestió no hagi superat algun dels exàmens teòric passarà a ser considerat com a no apte havent de renovar la seva inscripció formalitzant la matricula futures edicions del curs.
 • Més informació sobre convocatòries a la secció observacions i consideracions del Seminari d’Arbitratge.

Pràctiques tutelades

 • Cada alumne/a serà convocat a tantes sessions pràctiques com el professorat i els delegats d’arbitratge del Comitè d’Arbitratge de la FCE consideri oportú (sempre dintre de la temporada esportiva corresponent a la realització del curs en que l’alumne/a s’ha matriculat).
 • És obligatori participar de les pràctiques tutelades tant per tots els nous àrbitres com per àrbitres en periode de reciclatge.
 • Les pràctiques tutelades tindran lloc durant les jornades de Lliga Catalana de les diferents armes, tant per les categories M11/M13, com M15 i també M17.
 • Per aquell/a alumne/a que finalitzada la temporada esportiva en qüestió no hagi superat les pràctiques tutelades d’alguna de les armes passarà a ser considerat com a no apte havent de renovar la seva inscripció formalitzant la matricula futures edicions del curs.
 • Més informació sobre convocatòries a la secció observacions i consideracions del Seminari d’Arbitratge.

MODALITAT

Formació totalment presencial. Les formacions tindran lloc al CEM Reina Elisenda de Barcelona (accés a instal·lació per Av. J.V. Foix, 98).

PREUS

 • Nous àrbitres: 70€ per 3 armes, 60€ per 2 armes, 50€ per 1 arma
 • Reciclatge: 10€ per 3 armes / 7,5€ per 2 armes / 5€ per 1 arma (aquests són preus amb un 50% de descompte ja que els preus oficials que s’oferiran per altres cursos de reciclatge seran de 20€ per 3 armes / 15€ per 2 armes / 10€ per 1 arma).

REQUISITS i CONDICIONS

 • El funcionament del reciclatge d’àrbitres i altres aspectes arbitrals d’interès queden recollits a la secció d’arbitratge de la FCE (secció publica d’aquesta web).
 • Caldrà tenir llicencia federativa en vigor de la temporada en curs abans de poder presentar-se a les pràctiques tutelades.
 • Edat mínima: 15 anys complerts el primer dia de sessió teòrica.

INSCRIPCIÓ

El límit d’inscripció és el divendres 2 de setembre de 2022 i per completar-la cal seguir el següent procediment:

 1. És imprescindible omplir on-line el formulari d’inscripció al curs.
 2. Fer el pagament per transferència bancaria al compte de la FCE (IBAN ES23 2100 3448 15 2200086370) tot indicant Nom + Cognoms + Curs àrbitre
 3. Enviar comprovant de pagament a fce@esgrima.cat recordant de nou en el cos del missatge el nom i cognoms de l’alumne/a que s’inscriu.