Normativa Campionats de Catalunya 2019

Els Campionat de Catalunya  es regeixen per la Normativa de Competició i per les següents normes específiques: INSCRIPCIONS: Les inscripcions es faran a través de l’eina d’inscripcions de la FCE.* La data límit d’inscripció es publicarà al calendari de la FCE. Durant els següents dies i, abans de la publicació de poules i taules d’equips, es podran…