Amb l’objectiu de promoure la participació de tiradors catalans en competicions internacionals:

 • La Federació Catalana d’Esgrima, dins del seu programa de tecnificació (TEC), destinarà  una subvenció per a ajuts en competicions internacionals.

 

Aquest ajut és, exclusivament, per a aquells tiradors amb participació en competicions internacionals fora del territori nacional.

 

 • En primer lloc és important saber que aquest és un ajut de caràcter retroactiu, és a dir, un instrument que s’ utilitza per compensar els grans esforços econòmics que els tiradors i les seves famílies han fet al llarg de la temporada .

 • Som conscients que el total de l’ajut no arriba a cobrir ni de lluny la despesa que realitzen esportistes de la FCE en competició internacional, per això volem que es reparteixi en funció d’ uns criteris clars a disposició de tots els interessats.

 • Desprès de diverses propostes dels responsables d’arma i del responsable del grup de suport i pre-tecnificació, s’han decidit implementar uns canvis al format de distribució de l’ ajuda en competició internacional per a adequar-lo a les necessitats de la nostra esgrima.

 • Arrel de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, algunes de les competicions puntuables per aquest ajut s’han ajornat o suspès. Des de la Federació s’ha decidit mantenir l’ajut en les dates inicialment estipulades però canviant alguns criteris, tant de requisits d’accés com de distribució de l’ajut. També, per efecte de la crisi econòmica provocada per la pandèmia, s’ha decidit congelar el pagament de l’ajut fins nou avís (els beneficiaris rebran més informació). En els propers apartats podreu consultar aquestes modificacions.   

 

Resum del procés (actualitzat COVID-19):

 

PAS 1

La FCE publica els requisits d’accés i les bases per la distribució de l’ajut internacional (actualitzat COVID-19).

 • Entrena i competeix fins a final de temporada
 • Demana factures i rebuts al teu nom a les competicions internacionals tal com s’indiquen en la guia de justificacions.

PAS 2

Entre 9/6/2020 i 12/6/2020

PAS 3

Abans del 21/6/2020 (ampliat fins 24/6/2020)

 • Haureu de fer arribar la FCE el document acreditatiu de resultats a fce@esgrima.cat

(descarrega el formulari d’acreditació de resultats)

PAS 4

Abans del 25/7/2020

 • Després de valorar els ítems de tots els tiradors/es, la FCE us informarà de la quantitat a percebre.

PAS 5

Abans del 13/9/2020

 • Presentar els justificants correctes.

Els podeu anar presentant durant tota la temporada per la seva validació si així ho preferiu.
(descarrega la guia de justificació de competicions)

PAS 6

Properament (pagament congelat)

 • Abans del 30/11/2020 la FCE validarà i comprovarà els justificants. Més endavant, quan la situació financera ho permeti, es procedirà a la transferència del reemborsament al CC indicat.

 

Documents informatius:

 

 PAS A PAS

Es detalla en el temps cadascun dels tràmits (important llegir-lo bé).

 

  REQUISITS I BASES

Es detallen quins son els requisits per accedir-hi i com es farà la distribució.

 

 GUIA DE JUSTIFICACIÓ

Es detalla com i quan caldrà justificar (hem intentat detallar al màxim com han de ser els justificants vàlids).

 

Documents a presentar:

 

 ACREDITACIÓ DE RESULTATS

Document que caldrà presentar abans del 21 de juny per tots els que vulguin optar a l’ajut i estiguin en els llistats d’aptes publicats per la FCE abans del 14 de juny.

 

 FULL RESUM DESPLAÇAMENT

Alhora de justificar, tots els justificants de viatge han d’anar acompanyats d’aquest full de resum.