Cicle INICIAL – edició 2021

Des de fa uns anys les formacions de tècnic d’esgrima han passat a formar part del Departament d’Educació i s’han renombrat com a Ensenyaments Esportius de Règim Especial. Aquest ensenyaments esportius s’estucturen de la següent manera: 

ESTRUCTURA DEL CURS

El curs de nivell inicial consta de 2 blocs obligatoris:

  • Bloc Específic: en aquest bloc es realitzaran les assignatures específiques d’esgrima amb un total de càrrega lectiva de 135h. El curs tindrà lloc a l’Escola Catalana de l’Esport (Esplugues de Llobregat). Les dates del Bloc Específic van del 21 de juny 2021 (1a classe) al 16 de juliol 2021 (última classe). Aproximadament el 50% de la càrrega lectiva serà en format presencial i la resta serà en forma a distància. En tot cas cal tenir disponibilitat en la franja horària de 8:00 a 17:00h (cap classe acaba més tard de les 17h). 
  • Bloc Comú: en aquest bloc es realitzen les assignatures comuns a tots els esports. Aquest bloc es pot realitza a qualsevol dels Centres Educatius que l’ofereixen, sigui quina sigui la Comunitat Autònoma, i en diferents formats (presencials, a distància, etc.).
    Les dates poden variar en funció del curs triat, podeu fer servir el buscador de cursos a Catalunya per trobar el Bloc Comú que millor s’adapti.  

Feu click aquí per més informació sobre assignatures i volum horari. 

PREU

Els preus oficials els marca Ensenyament (Generalitat de Catalunya) i no venen marcats per la FCE. El Bloc Específic es paga al compte corrent de la Federació Catalana d’Esgrima (ES23 2100 3448 1522 00086370) mentre que el Bloc Comú es paga al compte corrent del Centre Educatiu escollit. 

Fent click aquí accedireu al llistat oficial de preus. 

PROVA D’ACCÉS (PROVA DE NIVELL)

La prova d’accés és obligatòria en tot Cicle Inicial i és un criteri que s’ha de superar abans de poder accedir al Cicle Inicial. La prova d’esgrima consisteix en un examen pràctic presencial que tindrà lloc el divendres 11 de juny de 2021 a partir de les 15h i a les instal·lacions de l’Escola Catalana de l’Esport. Durant la prova cal vestir amb roba d’Esgrima i disposar d’arma reglamentària pròpia. 
El termini d’inscripció per participar a la prova d’accés inclou des del 3 de maig fins el 21 de maig de 2021. 

Consulta aquí informació general sobre Proves d’accés a Catalunya. 

Consulta com és la prova i també quins són els requisits per estar exempt de la prova.

INSCRIPCIÓ i MATRICULA AL CURS

En primer lloc sempre cal fer la preinscripció en el Centre on es vulgui cursar el Bloc Comú (dependrà del Centre escollit per l’alumne) o en el Centre on es vulgui cursar el Bloc Específic (a l’Escola Catalana de l’Esport, entre el 4 i el 20 de maig de 2021, omplint el següent formulari oficial).
Fent click aquí accedireu a tota la informació relacionada.  

TITULACIÓ

El Cicle Inicial d’Esgrima es considera finalitzat quan l’estudiant finalitza satisfactòriament el Bloc Comú i el Bloc Específic. Finalitzar el Cicle Inicial dona dret a rebre un certificat de Finalització del Cicle Inicial i permet accedir al registre oficial de professionals de l’esport de cada Comunitat Autònoma (si existeix). Per tant dona dret immediat a poder exercir com tècnic d’esgrima (àmbit de promoció i iniciació). 

No obstant no es rebrà la titulació de Grau Mig en Esgrima fins no haver completat el Cicle Final.

CONSIDERACIONS ESPECIALS

Els horaris de les classes i les dates de les mateixes poden patir variacions en funcions de necessitats de l’organitzador o de contratemps. 

La viabilitat dels cursos vindrà condicionada per la quantitat d’inscrits als cursos. Sense una quantitat mínima d’inscrits no podrà celebrar-se el curs i s’haurà de cancel·lar. Aquesta possible cancel·lació s’anunciarà degudament un cop tancades les inscripcions. 

L’assistència a les assignatures és obligatòria i cada alumne pot arribar a un absentisme màxim del 40% per cadascuna de les assignatures del curs.