Cicle INICIAL – edició 2023

Des de fa uns anys les formacions de tècnic d’esgrima han passat a formar part del Departament d’Educació i s’han renombrat com a Ensenyaments Esportius de Règim Especial. Aquest ensenyaments esportius s’estucturen de la següent manera: 

ESTRUCTURA DEL CURS

El curs de nivell inicial consta de 2 blocs obligatoris:

  • Bloc Específic: en aquest bloc es realitzaran les assignatures específiques d’esgrima amb un total de càrrega lectiva de 135h. Les dates del Bloc Específic van del 26 de juny 2023 (1a classe) al 21 de juliol 2023 (última classe) amb un format semi-presencial on les setmanes 1 i 4 es farà formació a distància (a través de Zoom) mentre que les setmanes 2 i 3 es farà formació presencial (a l’Escola Catalana de l’Esport, a Esplugues de Llobregat). Podeu consultar els horaris i distribució del curs (els organitzadors dels curs es reserven el dret a modificar horaris i distribució, comunicant-ho sempre per avançat als alumnes matriculats). 
  • Bloc Comú: en aquest bloc es realitzen les assignatures comuns a tots els esports. Aquest bloc es pot realitza a qualsevol dels Centres Educatius que l’ofereixen, sigui quina sigui la Comunitat Autònoma, i en diferents formats (presencials, a distància, etc.).
    Les dates poden variar en funció del curs triat, podeu fer servir el buscador de cursos a Catalunya per trobar el Bloc Comú que millor s’adapti.  

Feu click aquí per més informació sobre assignatures i volum horari (web FCE). 

Feu click aquí per consultar tota la informació relacionada (web Generalitat de Catalunya).

PREU

Els preus oficials els marca Ensenyament (Generalitat de Catalunya) i no venen marcats per la FCE. El Bloc Específic es paga al compte corrent de la Federació Catalana d’Esgrima (ES23 2100 3448 1522 00086370) mentre que el Bloc Comú es paga al compte corrent del Centre Educatiu escollit per cursar la part de Bloc Comú. 

Fent click aquí accedireu al llistat oficial de preus. 

PROVA D’ACCÉS (PROVA DE NIVELL)

La prova d’accés és obligatòria en tot Cicle Inicial i és un criteri que s’ha de superar abans de poder accedir al Cicle Inicial. La prova d’esgrima consisteix en un examen pràctic presencial que tindrà lloc el divendres 16 de juny de 2023 a partir de les 15h i a les instal·lacions de l’Escola Catalana de l’Esport (Esplugues de Llobregat). Durant la prova cal vestir amb roba d’esgrima i disposar de l’equipament específic reglamentari (arma, careta i guant). 
El termini d’inscripció per participar a la prova d’accés inclou des de l’1 de maig fins el 22 de maig de 2023. 

Consulta aquí info general i requisits per estar exempt de la Prova d’Accés.

Consulta aquí per saber com és la Prova d’Accés (video informatiu). 

Consulta aquí per realitzar la inscripció a la Prova d’Accés (periode inscripció de l’1 al 22 de maig de 2023).  

PREINSCRIPCIÓ i MATRICULA AL CURS

Cal tenir clar en quin Centre es vol cursar el Bloc Comú (dependrà del Centre escollit per cada alumne/a) o en quin Centre es vol cursar el Bloc Específic (en el nostre cas a l’Escola Catalana de l’Esport – Esplugues de Llobregat). 

Consulta aquí per accedir a la Pre-inscripció al Curs que estarà oberta el 9 al 15 de maig de 2023 (recomanem prèviament haver tramitat la inscripció a la Prova d’Accés). 

Consulta aquí per accedir a la Matriculació al Curs (després de resoldre amb èxit tots els passos de inscripció a Prova d’Accés i de Preinscripció, ja ets a l’última fase del camí: la formalització de la matrícula). 

TITULACIÓ

El Cicle Inicial d’Esgrima es considera finalitzat quan l’estudiant finalitza satisfactòriament el Bloc Comú i el Bloc Específic. Finalitzar el Cicle Inicial dona dret a rebre un certificat de finalització del Cicle Inicial i permet accedir al registre oficial de professionals de l’esport de cada Comunitat Autònoma (conegut com a ROPEC a Catalunya). Per tant dona dret immediat a poder exercir com tècnic d’esgrima, concretament en l’àmbit de promoció i iniciació de l’esgrima. 

No obstant no es rebrà la titulació de Grau Mig en Tècnic d’Esgrima fins no haver completat el Cicle Final.

CONSIDERACIONS ESPECIALS

Els horaris de les classes i les dates de les mateixes poden patir variacions en funcions de necessitats de l’organitzador o de contratemps. Aquests horaris seran compartits amb els alumnes matriculats. 

La viabilitat dels cursos vindrà condicionada per la quantitat d’inscrits als cursos. Sense una quantitat mínima d’inscrits no podrà celebrar-se el curs i s’haurà de cancel·lar. Aquesta possible cancel·lació s’anunciarà degudament un cop tancades les inscripcions. 

L’assistència a les assignatures és obligatòria i cada alumne pot arribar a un absentisme màxim del 40% per cadascuna de les assignatures del curs.