CONTINGUTS

 • Generalitats de l’esgrima. Justificació curricular.
 • Formes jugades amb transferència amb l’esgrima.
 • Els elements tècnics bàsics de l’esgrima: els desplaçaments.
 • Els elements tàctics bàsics de l’esgrima: accions ofensives, defensives, contraofensives.
 • Fonaments d’arbitratge.
 • Organització de competicions

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 • Justificar la inclusió de l’esgrima dins del currículum d’educació física.
 • Adquirir els coneixements bàsics dels elements tècnics, tàctics i reglamentaris específics de l’esgrima adaptats a l’entorn escolar.
 • Proporcionar les pautes metodològiques als mestres i professors per introduir l’esgrima a la classe d’educació física.
 • Donar les eines necessàries per al disseny d’exercicis i sessions d’educació física.

CONTINGUTS

 • Generalitats de l’esgrima. Justificació curricular.
 • Formes jugades amb transferència amb l’esgrima.
 • Els elements tècnics bàsics de l’esgrima: els desplaçaments.
 • Els elements tàctics bàsics de l’esgrima: accions ofensives, defensives, contraofensives.
 • Fonaments d’arbitratge.
 • Organització de competicions

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

OBJECTIUS

 • Justificar la inclusió de l’esgrima dins del currículum d’educació física.
 • Adquirir els coneixements bàsics dels elements tècnics, tàctics i reglamentaris específics de l’esgrima adaptats a l’entorn escolar.
 • Proporcionar les pautes metodològiques als mestres i professors per introduir l’esgrima a la classe d’educació física.
 • Donar les eines necessàries per al disseny d’exercicis i sessions d’educació física.

CONTINGUTS

 • Generalitats de l’esgrima. Justificació curricular.
 • Formes jugades amb transferència amb l’esgrima.
 • Els elements tècnics bàsics de l’esgrima: els desplaçaments.
 • Els elements tàctics bàsics de l’esgrima: accions ofensives, defensives, contraofensives.
 • Fonaments d’arbitratge.
 • Organització de competicions

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Curs on-line dirigit a professors d’Educació Física i/o monitors d’activitats Extraescolars de base. Permet als seus assistents desenvolupar sessions d’iniciació a l’esgrima a les classes d’Eduació Física o Extraescolars.

OBJECTIUS

 • Justificar la inclusió de l’esgrima dins del currículum d’educació física.
 • Adquirir els coneixements bàsics dels elements tècnics, tàctics i reglamentaris específics de l’esgrima adaptats a l’entorn escolar.
 • Proporcionar les pautes metodològiques als mestres i professors per introduir l’esgrima a la classe d’educació física.
 • Donar les eines necessàries per al disseny d’exercicis i sessions d’educació física.

CONTINGUTS

 • Generalitats de l’esgrima. Justificació curricular.
 • Formes jugades amb transferència amb l’esgrima.
 • Els elements tècnics bàsics de l’esgrima: els desplaçaments.
 • Els elements tàctics bàsics de l’esgrima: accions ofensives, defensives, contraofensives.
 • Fonaments d’arbitratge.
 • Organització de competicions