DATES

 • Sessions teòriques (assistència obligatòria):

  • Dijous 2 de gener de 2020
   15:00h – 17:00h | Mòdul 1
   17:00h – 20:30h | Mòdul 2
  • Divendres 3 de gener de 2020
   15:00h – 20:30h | Mòdul 3
 • Exercicis pràctics:

  • Caldrà superar un seguit d’exercicis pràctics, que els alumnes faran des de casa, abans de poder ser convocat a l’examen presencial final. Aquests exercicis seran casos pràctics en base als quals els alumnes demostraran l’adquisició dels coneixements bàsics per iniciar, preparar i gestionar una competició.
 • Exàmens presencials:

  • Els alumnes que hagin superat els exercicis pràctics seran convocats, aprofitant dates de competicions del calendari oficial de la FCE, per dirigir el Directori Tècnic d’una competició. Aquests alumnes estaran sota la supervisi d’un Director/a Tècnic/a titulat que el guiarà en tot moment per garantir el seu aprenentatge alhora que el bon esdevenir de la competició en qüestió.

LLOC

Formació presencial al CEM Reina Elisenda (Barcelona).
La seu dels exàmens presencials dependrà del calendari (seu a confirmar segons competició on es convoqui a l’aspirant).

 

PREUS

100€ per nous alumnes

20€ per alumnes amb titulació que volen reciclar coneixements

 

REQUISITS

 • Caldrà tenir titulació d’àrbitre autonòmic (com a mínim) en el moment d’inscripció al curs.
 • Caldrà tenir llicencia arbitral en vigor (temporada 2019-2020) abans de la pràctica.
 • Edat mínima: 18 anys complerts el primer dia de sessió teòrica.
 • L’alumnat disposa de 2 convocatòries per cadascun dels examens. Si passades les 2 convocatòries no es supera el curs quedarà suspès i caldrà matricular-se de nou.

 

INSCRIPCIÓ

El límit d’inscripció és el dilluns 23 de desembre de 2019 i per completar-la cal seguir el següent procediment:

 1. Omplir on-line la BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
 2. Fer el pagament per transferència bancaria al IBAN ES23 2100 3448 15 2200086370
 3. Enviar comprovant de pagament a fce@esgrima.cat indicant Nom i Cognoms de l’alumne/a